Standard model

UT09

I-form med 39mm tykke trinn og L-form på barnesikringslist. Underliggende sentervange i tre og trespiler fra gulv til himling. Denne spileveggen anbefales dersom man ønsker å lukke trapperommet, og samtidig bevare noe luftighet. Alle håndløpere er i tre og håndløper på vegg er prydet med ledbelysning.

Valgmuligheter
Trinn
No items found.
Trappeform
No items found.
Ledbelysning
No items found.