Standard model

UT04

U-form med repos. Underliggende vanger i tre på begge sider og lukkede trinn. Glassrekkverk er sidemontert på trinnene med avstandsbolter, med overliggende håndløper i tre. Håndløper følger glasset helt ned til første trinn. Ledbelysning i trinn.

Valgmuligheter
Trinn
No items found.
Trappeform
No items found.
Ledbelysning
No items found.