Standard model

UT13

I-form med lukkede trinn og ledbelysning. Lukket trevange mot vegg (60mm tykkelse) som skaper svevende trinn. Glassrekkverk er integrert i trinn og har ikke overliggende håndløper. Håndløper på vegg i tre.

Valgmuligheter
Trinn
No items found.
Trappeform
No items found.
Ledbelysning
No items found.