Teknisk informasjon

Utvalget er i dag nesten grenseløst av design kombinert med ulike materialer. Det er derfor ofte inspirasjon fra andre installasjoner som skaper ønsker og forventninger for egen løsning. Vi bistår deg gjerne til å sette sammen ønsket trappeløsning med kombinasjon av design på trapp, rekkverk, materialvalg og farge. Dette skal tilpasses budsjett og de muligheter størrelsen på trapperom tillater.

Tresort

Furu
Enstavs
Flerstavs
Eik
Enstavs
Flerstavs
Ask
Enstavs
Flerstavs

Fargevalg

SHERWIN WILLIAMS FARGEBEIS
NSL192-05402
NSL 190-00405
NSL190-01003
NSL 190-00405
NSL151-19301
NSL190-01203
NSL192-07502
RUBIO MONOCOAT OLJEFARGE
Smoke
Super white
White
Gris Belge
Ask grey
Natural
Vanilla
Mud light
Black
Chocolate

Trinn

Trinnet er satt sammen av inntrinn og stusstrinn/barnesikringslist, som sammen utgjør gangen i trappen. Inntrinn er den horisontale delen hvor man trår med foten og stusstrinn/barnesikringslist er den vertikale delen mellom inntrinnene Stusstrinn/barnesikringslist er med på å stabilisere trappen og er nødvendig for å innfri reguleringer, ihht. TEK17. Normal tykkelse på inntrinn er 39mm og åpning mellom trinn skal være maks 100mm. Det kan benyttes 80mm tykke trinn for å unngå å måtte ha stusstrinn/ barnesikringslist, og da er maks høyde på opptrinn 180mm.

SR39

Denne typen trinn har normalt en barnesikringslist som er mellom 40-80mm i høyde, plassert 30mm fra trinnesen og 50mm fra inntrinnets sider. Disse trinnene brukes ved åpen trappeløsning, for å ivareta regulering i forhold til sikkerhet. Vanligvis benyttes det lukkede vanger til slike trinn, for å skjule synlig ulikhet på tykkelsen av inntrinn og barnesikringslist fra siden.

SR39L

Denne typen trinn har en L-formet barnesikringslist som normalt er mellom 40-80mm i høyde og 39mm tykk (lik som inntrinn). Disse trinnene brukes ved åpen trappeløsning, for å ivareta regulering i forhold til sikkerhet. Dette er også et mer eksklusivt alternativ, da trinnene ser ut som massive 80mm trinn i front.

R14

Denne type trinn har stusstrinn som dekker hele åpningen mellom inntrinnene. Tykkelsen på stusstrinnet er 14mm, plassert 30mm fra trinnesen. Slike trinn benyttes ved lukket trappeløsning. Vanligvis benyttes det lukkede vanger til slike trinn, for å skjule synlig ulikhet på tykkelsen av inntrinn og stusstrinn fra siden.

R39

Denne type trinn har stusstrinn som dekker hele åpningen mellom inntrinnene. Tykkelsen på stusstrinnet er 39mm (lik som inntrinnet). Slike trinn benyttes på lukket trappeløsning. Vanligvis benyttes det underliggende vanger til slike trinn. Inntrinn og stusstrinn har samme tykkelse og kan gjerne være synlig fra sidene.

R39Z

Denne type trinn har stusstrinn som dekker hele åpningen mellom inntrinnene. Tykkelsen på stusstrinnet er 39mm (lik som inntrinnet). Stusstrinnet er omtrent 7-14 grader vinklet, slik at det fra sidene utgjør en Z-form. Både lukkede og underliggende vanger kan benyttes til denne løsningen.

80MM

disse inntrinnene er massive, tykkelse 80mm, med andre ord dobbelt så tykke som standard inntrinn. Denne type inntrinn benyttes til svært eksklusive prosjekter, og krever at trapperommet er forberedt til nettopp en slik løsning.

Ledbelysning

Basert på hvilken type trinn som er valgt, kan vi tilby ledbelysning til trappen. Det er også mulighet for ledbelysning i integrert i håndløpere av tre. Disse leveres i varm hvit, nøytral hvit eller kald hvit.

LEDBELYSNING INTEGRERT PÅ OVERSIDEN AV INNTRINN

Denne type belysning er anbefalt kun for R39 og R39Z, av hensyn til design. Ledstripen er integrert på oversiden av inntrinn, tett ved stusstrinnet.

LEDBELYSNING INTEGRERT I HÅNDLØPER

Denne type ledbelysning er kun for håndløpere i tre, minimum 40mm x 60mm.

LEDBELYSNING INTEGRERT PÅ UNDERSIDE AV TRINNESE

Denne type ledbelysning anbefales kun for SR39, R14 og 80mm av hensyn til design. Ledstripen er integrert på underside av trinnese.

Form

Muligheten for ulike trappeformer er avhengig av trapperommets størrelse. Når du skal velge form på din trapp, er det verdt å tenke på følgende: Trapperommets størrelse, bruk, gange og sikkerhet.

L-FORM

betyr at trappen dreier 90 grader, enten midt i trappeløpet eller i en av endene på trappen. Reposet er erstattet med trinn formet som kakestykker. Ettersom at det ikke er noe repos, benyttes L-form i de tilfeller hvor trapperommet har begrensning på størrelse. Disse trappene er visuelt pene, tar opp lite plass og kan gjerne plasseres I hjørner.

L-FORM MED REPOS

Denne trappen er satt sammen av to like trappeløp, som er koblet sammen av et repos. Trappen dreier 90 grader enten midt i trappeløpet eller i en av endene på trappen. Denne formen er visuelt pen og kan gjerne plasseres i et hjørne. Trappen gir en bedre gange enn vanlig L-trapp, på grunn av oppdelingen med reposet.

I-FORM

betyr at det er en rett trapp som utgjør hele trappeløpet. Rett trapp er kun mulig dersom det er nok plass til å binde etasjene sammen gjennom en rett linje.

U-FORM

betyr at trappen dreier 180 grader, og reposet er erstattet med trinn formet som kakestykker. Da denne formen ikke har repos, så tar den begrenset med plass i trapperommet.

U-FORM MED REPOS

Denne trappen består av to like trappeløp som er knyttet sammen av et repos. Denne formen gir svært god gange, da trappen deles opp av et romslig repos.

80MM

disse inntrinnene er massive, tykkelse 80mm, med andre ord dobbelt så tykke som standard inntrinn. Denne type inntrinn benyttes til svært eksklusive prosjekter, og krever at trapperommet er forberedt til nettopp en slik løsning.

Håndløper

TRE R5 ULTRA LIGHT
TRE R5 STANDARD
TRE OMEGA MASSIV
TRE OMEGA LIGHT
METALL STANDARD
METALL STANDARD
TRE R20 STANDARD